Konsultation av specialpedagog

Jag erbjuder konsultation kring barns motorik, rörelse eller samspel.

Det kan handla om:

Barn med försenad motorik/rörelseutveckling.

Barn med svårigheter att samspela med andra barn.

Barn med koncentrationssvårigheter.

Du kan få handledning i arbetslag med konkreta råd för rörelsestunder i grupp om gruppstärkande lekar, rörelse och sånglekar.

Du kan få handledning då det gäller enskilda barn.

Du kan få en gemensam genomgång för hela förskolan/skolan i motorik och rörelseutveckling i föreläsningsform.

Du kan få råd vid inköp av bra rörelsematerial.

Du kan få stöd på föräldramöten där vi lyfter upp motorikens betydelse för barns utveckling.