Sensomotorisk träning och rytmisk rörelseträning

Vad betyder sensomotorik?

Senso betyder sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. Våra sinnen och motorik måste samarbeta för att vi ska kunna utvecklas och uppleva omvärlden. Grunden läggs under våra tre första år. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barnet, men en del barn behöver lite stöd i sin utveckling för att få bättre balans, koncentration och känna trygghet i det sociala samspelet.

Funderar du på ditt barns motoriska utveckling?

Små barn:

Varför vill mitt barn inte ligga på magen?

Varför kryper inte mitt barn?

Varför dreglar mitt barn?

Barn i förskoleåldern/skolåldern:

Varför har mitt barn svårt att sitta stilla?

Varför har mitt barn svårt att samspela och leka med andra barn?

Varför deltar inte mitt barn i motoriska lekar?

Varför rör sig mitt barn klumpigt?

Varför kan inte mitt barn knäppa knappar?

Varför har mitt barn svårt att lära sig simma?

Varför lyssnar inte mitt barn?

Varför har mitt barn sen språkutveckling?

Sensomotorisk träning och rytmisk rörelseträning övar barnets motorik och balans som ger:

Kroppskännedom

Koncentration

Bättre förutsättningar för inlärning

Alla barn kan förbättra sina möjligheter. De har rätt till stöd i sin utveckling. Är man orolig över något ska man inte behöva vänta och hoppas att det går över. Med individuella övningsprogram kan du hjälpa ditt barn, oavsett ålder och utvecklingsnivå, att få bättre förutsättningarna för fortsatt utveckling och mognad. Jag arbetar enligt Alla sinnens metod. Jag ger konsultation i sensomotorisk träning och rytmisk rörelseträning samt svarar på frågor som du har kring ditt barn.

Fördjupning:

www.allasinnen.se

www.vestibularis.se