För ditt barns bästa första levnadsåret

Idag sover barnen oftast på rygg, ligger fastspända i vagnar eller sitter långa stunder i bilstolar. Det påverkar deras möjlighet att röra på sig och möjlighet att träna upp sin nackstabilitet och balans. Om barnet ges möjlighet att röra sig fritt på golvet tränar barnet sin nackstabilitet och börjar därigenom förberedelserna för läs och skrivinlärningen. Ska våra barn orka hålla upp sina kroppar samt ta in det de hör och ser på ett adekvat sätt bör de få tillfälle att själva ta sig upp från gravitationen. Den motoriska utvecklingen påverkar vårt sätt att tänka och lära oss nya saker. Balansen är en färskvara som vi behöver träna hela livet för att må bra. Idag får vi motion och promenader på recept i stället för medicin för att förebygga övervikt, benskörhet och ryggbesvär med mera.

Rörelse i ett livsperspektiv

En stark känsla har växt fram för betydelsen av att röra på sig tidigt i livet. När barnet med enkla medel ges förutsättningar att utvecklas motoriskt banar man samtidigt väg för sociala, språkliga och intellektuella förmågor senare i livet.

Att veckla ut sig

Små barns utveckling handlar mycket om rörelser och rörelserna samspelar med sinnena. Barn behöver gå igenom ett antal olika stadier för att utan hinder ta sig vidare i sin utveckling. Det nyfödda barnet ligger hopkrupet, så som det har legat i livmodern. Under det första levnadsåret handlar utveckling om att veckla ut sig till en stående och gående individ.

Balanssinnet kommer tidigt

Ett sinne som utvecklas mycket tidigt är balanssinnet. Grunden läggs redan när barnet ligger i mammas mage och balansen fortsätter sedan att utvecklas efter födelsen. Alla rörelser som barnet gör stimulerar balanssinnet och så småningom också andra delar av hjärnan. När barnet rullar runt aktiveras balansorganen som sitter inne i öronen.

Man kan säga att balanssinnet är det viktigaste sinnet. Ett barn som har dålig balans kan få svårare med inlärning eller med att fungera i grupp. Det beror på att barnet medvetet måste försöka hålla ordning på kroppen och får då svårt att koncentrera sig på något annat.

Balanssinnet kan bara utvecklas genom träning. Därför är det viktigt att barnet ofta får göra många olika rörelser under sina första år. Det bästa och enklaste sättet att ge spädbarnet tillfälle till sådana rörelser är att låta det vara mycket på golvet och röra sig fritt.

Allra mest behöver barnet dig

Du som är mamma, pappa eller den som tar hand om barnet dagligen, var uppmärksam på vad barnet behöver, om det är mat, torra blöjor, närkontakt, vaggning eller rörelser. Det nyfödda barnet kommer från livmodern där det var en ständig närkontakt och beröring. Fostrets hud och balanssinne stimulerades ständigt av mammans kropp och rörelser. Låt blöjbytet ta tid. Ta ögonkontakt, prata och vänta in svar.

Du kan upptäcka att barnet spontant tar kontakt med dig genom att titta på dig eller genom att göra rörelser eller små ljud. Passa på att umgås. Barnet vill kommunicera med dig och rörelser är barnets första språk.

Njut av och umgås i lugn och ro med ditt barn. Låt ditt barn tillbringa mycket tid på golvet. Det ger barnet en bra start.