Är det viktigt att åla, rulla och krypa?

Motorisk utveckling är viktig för barnets totala utveckling. Människan är skapt för rörelse. Det gäller även våra små barn. Under första levnadsåret lägger vi grunden för vår fortsatta rörelseutveckling, det lilla barnet behöver öva och träna sin kropp och få sensorisk erfarenhet. Vi föds inte färdigkopplade utan nervsystemet mellan hjärnan och kroppen måste kopplas ihop och det sker när vi rör på oss. När barn får träna upp sin grovmotoriska förmåga ökar också deras självkänsla, inlärningsförmåga och koncentration.

Vad är spädbarnsmassage?

Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring som på ett positivt sätt medverkar till ditt barns välmående och utveckling. Massagen stärker bandet till ditt barn. Spädbarn behöver lugn och ro, beröring, äta, sova och knyta an till föräldrarna de första månaderna. Närhet och beröring samt möjlighet att få vara på mage och träna sin kropp tillsammans med föräldern ger barnen de bästa förutsättningarna för deras utveckling.

I vårt stressade samhälle påverkas även spädbarnen, vilket i sin tur kan leda till att de får sömn- och matproblem. Spädbarnsmassage kan ge barnet bättre förutsättningar och en bättre start i livet.

Spädbarnsmassage bidrar till

Samspel: Den känslomässiga bindningen och anknytningen.

Stimulering: Den stimulerar blodomloppet, matsmältning, leder och muskler.

Lindring: Massagen kan vara till nytta vid gasbildning och kolik.

Avslappning: Avslappning förbättrar sömnrytmen.

Fördjupning

www.spadbarnsmassage.org