• Om rörelsens betydelse för barns utveckling och kroppsuppfattning
  • Om vikten av tidiga insatser och om hur medveten motorisk träning kan bidra till barns rörelseutveckling samt deras språkliga och sociala utveckling
  • Hur man kan koppla olika motoriska svårigheter till kvardröjande spädbarnsreflexer och hur man kan träna bort dessa i lekfulla övningar.
  • Hur man kan lägga in medveten motorisk träning i den dagliga verksamheten.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Kursen informerar om hur kroppen och hjärnan samarbetar och på vilket sätt motoriska rörelser stimulerar balansen och finmotoriken. Motoriska övningar kan till exempel underlätta att ta på sig strumpor och skor samt att hålla en i en rit penna på ”rätt sätt”. När barn i allmänhet rör sig gör de det med snabba rörelser. Om de till exempel rullar så gör de det fort. När de kryper så kryper de fort. Under kursen gjorde vi rörelserna långsamt, då får barnen koll på s in kropp .”

”Motoriska rörelser kan förändra ett negativt beteendemönster hos ett barn. Till exempel att klara av att sitta stilla på morgon samlingen och att sitta stilla på stolen när man äter. Minska konflikter med andra barn samt att få ett större självförtroende. ”

”Övningarna är roliga och stimulerande samt lätta att ta till sig och lära barnen. När barnen tränar på övningarna förbättras motoriken. Barnen tycker att övningarna är roliga och gör dem med glädje.”

”Vi har lärt oss att motorik är en viktig del av barnens vardag. Vi har fått tips och nya idéer under kursen.