Information om motorikens betydelse.

Lek och rörelse .

Föreläsning ar om hur vi stimulerar våra barn till en bra balans, motorik och rörelseutveckling .

Teori och tips på många rörelselekar som stärker barnens kroppsuppfattning, samspel och språkutveckling.

Heldag, halvdag eller kväll.

Handledning.

Föräldraträffar.

För alla barn, både för dem som väcker funderingar och för barn som inte väcker funderingar.